Çevre Danışmanlığı

- 21.11.2013 Tarihli ve 28828 Sayılı Resmi Gazetede yürürlüğe giren “Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmeliğe “ istinaden Körfez Çevre Danışmanlık adına Çevre ve Şehircilik bakanlığı tarafından “Çevre Danışmanlık Yeterlilik Belgesi verilmiştir.

- Körfez Çevre Danışmanlık, 10.09.2016 Tarihli ve 29115 Sayılı Resmi gazetede yürürlüğe giren “Çevre İzinlisans Yönetmeliği “Ek-1 ve Ek – 2 listesi kapsamına giren tesislere Çevre Danışmanlık hizmeti vermektedir. Ayrıca, Çevre izinlisans yönetmeliği 17. Madde 3.fıkrasına istinaden “Çevre İzinlisans Yönetmeliği “ Ek-1 ve Ek – 2 kapsamında yer almayan işletmelerde Çevre Mevzuatları kapsamında belirlenen esas hüküm ve sınır değerlere uymak zorundadır.

- Bu kapsamda Körfez çevre danışmanlık firması Ülkemizde faaliyet gösteren başta Kocaeli Çevre danışmanlık ve Sakarya Çevre danışmanlık firmaları arasında hizmet verdiği firmalarını, www.onlinecevre.gov.tr sistemine kayıt ettirmek, Atık yönetim planını hazırlanması, Çevresel etki değerlendirme (çed ) kapsam dışı görüşünün alınması, yıllık atık, atıkambalaj , atık yağ vb. beyanların yapmaktadır.