Çevre Politikamız

Çevremizdeki topluluğa güven telkin eden, uyumlu, çevre boyutlarımızla bağlantılı, yürürlükteki yasal ve diğer şartlara uygun hareket etmeyi,  kısıtlı doğal kaynakları önemseyerek, çalışmakta olduğumuz tesislere atıkların  kaynağında tam olarak ayrıştırılmasını sağlayarak geri dönüşüm faaliyetlerini yürütmeyi, çevresel kirlenmenin önlenmesine dair tedbirlerin alınmasını ve tüm süreçlerde uygulanmasını hedeflemekteyiz.

Körfez Çevre Danışmanlık olarak içinde bulunduğu toplumun bir parçası olduğumuzun bilinciyle hareket ederek, yapmış olduğumuz çalışmalarımızı  çalıştığımız tesislerin çalışanları aracılığı ile ulaşabileceğimiz ailelerine de aktararak “Topluma Katkı” da bulunma çalışmalarımıza devam edeceğiz.