Emisyon Ölçümleri

- İş ortaklarımız ile beraber bizim gözetimimizde aşağıdaki ölçümler ve raporlama hizmeti verilmektedir.
NOKTASAL KAYNAKLARIN ÖLÇÜMLERİ
Bacagazı Ölçümleri ;
Yanma Gazları (SO2 , CO ,O2, CO2 ,NO (NO2,NOx ))Tayini
Asgari Baca Yüksekliği (Abak) Hesabı
Hız ve Debi Tayini
Toz (Partikül Madde) Tayini
İslilik Tayini
Nem Tayini
Uçucu Organik Bileşikler (VOC) Tayini
Poliaromatik Hidrokarbon (PAH) Tayini
Dioksin-Furan (PCDD-PCDF) Örneklemesi
Metal Örneklemesi ve Analizi (Ag, As, Ba,Be, Cd, Cr, Co, Cu,Mn,Sb, Ni, Pb,Se,Tl, Zn, Hg, P ) – (EPA Metot 29:2000)
Metal Örneklemesi ve Analizi (As,Cd, Co, Cr,Cu, Mn,Ni, Pb, Sb, Tl, V) – (TS EN 14385:2004)
Klor Tayini
Hidrojenli Halojen (HCl, HBr,HF) ve Halojen (Cl2) Tayini
Sülfürik Asit (H2SO4),Kükürtrioksit (SO3) ve
Kükürtdioksit (SO2) Tayini
Formaldehit Tayini
Amonyak Tayini (NH3)
Proses Kontrol Amaçlı Emisyon Ölçümleri
Kütlesel Gaz Debisi Tayini
Filtre Performans Test Ölçümleri
Sabit Toz Cihazları Kalibrasyon Eğrisi Ölçümleri (Bacada)
Sabit Yanma Gazı Ölçüm Cihazları Kontrol Ölçümleri (Bacada)
Petrol Rafinerilerindeki Gaz yakıtlarındaki Hidrojen Sülfit Miktarının Belirlenmesi

ÇİZGİSEL KAYNAKLARIN ÖLÇÜMLERİ
Trafikten Kaynaklanan emisyon ölçümleri
İş Makinelerinden Kaynaklanan emisyon ölçümleri
Havayollarından Kaynaklanan emisyon ölçümleri
Deniz Araçlarından Kaynaklanan emisyon ölçümleri