İş Sağlığı ve Güvenliği Ölçümleri

 • İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Laboratuvarları
 • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (ISG) Ölçümleri
 • İç Ortam Havasında Ağır Metal Ölçümü
 • Elektromanyetik Radyasyon Ölçümü
 • Solunabilir Toplam Toz Ölçümü
 • Ortam Gürültü Ölçümü
 • Ortam Titreşim Ölçümü
 • Ortam Kimyasal Ölçümü
 • Ortam Aydınlatma Ölçümü
 • Termal Konfor Ölçümü
 • Radyasyon Dozu Ölçümü
 • Ortam Toz Ölçümü ( PM1, PM2.5, PM5, PM10)
 • Temiz Oda Partikül Sayımı ( 0.3µ, 0.5µ, 5µ)
 • Ortam Uçucu Organik Bileşiklerinin Belirlenmesi
 • Ortam VOC Ölçümleri
 • Ortam İnorganik Bileşiklerinin Belirlenmesi
 • Ksilen Ölçümü
 • Formaldehit Ölçümü
 • İşyeri Ortam Ölçümleri
 • Ortam Kimyasal Ölçümleri
 • Ortam Ölçümlerinin Haritalanması
 • Amonyak Ölçümü (NH₃)
 • Hidrojen Sülfür Ölçümü (H₂S)
 • Hidrojen  Florür Ölçümü (HF)
 • Hidrojen Klorür Ölçümü (HCI)
 • Kloroform Ölçümü
 • Ozon Ölçümü
 • Hidrojen Siyanür Ölçümü (HCN)
 • Azotoksitler Ölçümü (NOx)
 • Oksijen Ölçümü (O₂)
 • Karbonmonoksit Ölçümü (CO)
 • Nitrikasit Ölçümü (HNO₃)
 • Kükürtdioksit Ölçümü (SO₂)
 • Sülfirikasit Ölçümü (H₂SO₄)
 • Method 600 | NIOSH Metot ile İç Ortam Toz Ölçümü
 • Method 500 | NIOSH Metot ile İç Ortam Toz Ölçümü
 •  
 • Kişisel Maruziyet Ölçümleri
 • Gürültü Maruziyeti Ölçümü
 • Titreşim Maruziyeti Ölçümü
 • Gaz Maruziyeti Ölçümü
 • VOC (Kimyasal) Maruziyeti Ölçümü
 • Toz Maruziyeti Ölçümü
 • Radyasyon Maruziyeti Ölçümü
 • Laboratuvar Havasının Formaldehit ve Ksilen Düzeyleri Ölçümü
 • İş Yeri Ortam Ölçümleri
 • – İşyeri Gürültü Ölçümü ve Gürültü Haritası Çizilmesi,
 • – İşyeri Toz-Lift Ölçümü ve Haritası Çizilmesi
 • – İşyeri Aydınlatma Ölçümü ve Haritası Çizilmesi
 • – İşyeri Termal Konfor Ölçümü (Nem, Isı vb.)
 • – İşyeri Dozimetrik Gürültü Ölçümü
 • – Gürültü Haritası
 • – İşyeri Organik Buhar Ölçümü
 • – İşyeri Aspirasyon Debi Ölçümü
 • – İşyeri Gaz Buhar Ölçümü
 • – İşyeri Titreşim Ölçümü